Đào tạo, phái cử Thực tập sinh, Kỹ sư sang Nhật Bản làm việc

Đang cập nhật…